El mes de maig la banda ampla va augmentar en 46.397 línies