Se superen les 20 línies de banda ampla per cada 100 habitants

Se superen les 20 línies de banda ampla per cada 100 habitants

Segons la nota mensual de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) corresponent al mes de març d’aquest 2009, ha crescut el nombre de connexions de banda ampla en 50.617, arribant així a les 9.250.890 línies a tot l’estat, 20 línies per cada 100 habitants, que suposen un creixement interanual del 10,1% respecte al mateix mes del 2008.